Doprava, záruka a vrácení zboží

Doprava je reliazována firmami Česká Pošta, DPD a zasilkovna.cz do ČR,   SR a dalších zemí. 

Nyní doprava zdrama objednávek nad 3990 Kč do ČR a SR. Tato nabídka neplatí pro dobírky.

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy.

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Záruční podmínky 

Na veškeré zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba je 24 měsíců u IČO zákazníků 12 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, záruka se nevztahuje na mechanická poškození a na poškození vzniklá špatným užíváním zboží.

Při případné reklamaci je nutné předložit prodejní doklad - fakturu, případný záruční list a originální krabici od výrobku. 

Zboží na reklamaci doručte na adresu:

Wattmetry.cz - Pavel Mikez
Wuchterlova 11
160 00 Praha 6 – Dejvice